Co mám předat dál?

Co mám předat dál?

Že není čeho se bát. Že cesty těžké jsou tyt tam, jen chobotnice chapadly se ještě brání víc, i když ví, že už ani těmi chapadly nezmůže nic. Tak aspoň snaží se ještě co nejvíc uškodit tomu, kdo jest ublížení a utrpení otevřen. Však vy, světelné bytosti, ji víc...

Báseň a Akáši

Ty ukaž co v Tobě je a svět se s láskou zachvěje.   Že nikdo neučil Tě takto žít? No a co, vždyť láskou, světlem a něhou máš tu být.   Že životy minulé tvrdě musel jsi dřít, to v pořádku je. Teď pochop jen, jak šťastné je na světě být.   Dřít nemusíš...