Akášické záznamy

Říše neviditelného světa a obsahuje vibrační záznam každé duše a její pouti.

Jak si představit AKÁŠICKÝ ZÁZNAM?

Akášické záznamy, resp. Kronika Akáša je říší neviditelného světa a obsahuje vibrační záznam každé duše a její pouti. Obsahuje vše, co si kdy duše v průběhu své existence myslela, co kdy řekla nebo udělala, a zároveň zahrnuje i všechny její budoucí možnosti.

Z pohledu Kroniky Akáša jsou všechny duše věčné. V tomto smyslu pak uchovává jakýsi „archiv“ každé duše – průběh její existence ve všech životech, kdy existovala v podobách různých lidských bytostí na Zemi a vyvíjela se v čase a prostoru. V záznamech je možné vidět naše různé inkarnace. To proto, že uvědomění si vlastní duchovní podstaty společně s jejím ukotvením ve hmotě může trvat dlouho,  ve skutečnosti mnoho životů.

Kronika Akáša je jak znázorněním dokonalé podstaty v rovině duše, tak přehledem zkušeností jednotlivé duše, která si prochází procesem postupného uvědomování si sama sebe jako duchovní bytosti v hmotném světě

Proč se jí říká kronika či záznamy?

 

Akáša je organizována způsobem, jež nám lidem umožňuje s tímto duchovním zdrojem komunikovat a získat z něj hluboký vhled, vedení a porozumění v rámci pozemského času a prostoru. Aby nám byly záznamy přístupné, jsou tříděny podle našich oficiálních jmen. Tak se k nim bez ohledu na život, ve kterém právě jsme, můžeme dostat, najít si plán čili „záznam“ své konkrétní duše a prozkoumat cestu k jeho realizaci.

Každé jméno má příznačnou vibrační kvalitu, takže k otevření využíváme jméno, jež duše používá v aktuálním životě. Vibrace tohoto jména nám pak zpřístupní „soubor záznamů“, který obsahuje informace, jež budou dostupné pro konkrétní čtení.

Akášické záznamy se neustále mění a rozšiřují. Jak se naše duše v průběhu času vyvíjejí, záznamy se upravují, aby odrážely náš růst, a nepřetržitě se upřesňují v souladu s tím, jak se ztotožňujeme se svou dokonalostí a projevujeme ji ve svém pozemském světě. Na záznamy lze tedy pohlížet jako na spojovací článek všech minulých, přítomných a budoucích možností, pravděpodobných vyhlídek a možností. Jejich prostřednictvím můžeme získat pochopení a směr, které nám budou užitečné během procesu, kdy otvíráme své nitro na cestě za ideálním JÁ ve hmotném světě.

Akášická energie, která se projevuje je obecně chápána jako láska, světlo, mír, moc, krása, harmonie, radost, síla, řád a rovnováha.

 

Co je potřeba znát pro čtení v záznamech?

  • Oficiální jméno člověka
  • Mít souhlas osoby, pro níž je záznam určen
  • Dobře položenou otázku – ideálně začínající slovy CO, PROČ nebo JAK

Např. Proč jsme já a můj partner spolu? Co se máme naučit? Co nechápu a proč to nechápu? Jaké talenty si s sebou nese moje duše v tomto životě? Jaký je smysl či důvod mé inkarnace?

Jaké otázky nepokládat:

  • Kdy (čas v záznamech nehraje žádnou roli)
  • Zjišťovací otázky ani otázky, jež vyžadují odpověď ano/ne

Jak vypadá mé zpracování záznamu z kroniky Akáša?

 

Záznamy zpracovávám tak, aby co nejlépe vystihovaly to, co potřebujete v danou chvíli vědět. Jedná se o proces, který nelze nijak uspěchat – má své správné načasování. Proto i samotný záznam nelze mnohdy zpracovat dřív, než dospěje ten správný čas. Někdy je to pár hodin a někdy chce být záznam vyjeven až za několik dní. Jde o proces, kterému je třeba dát prostor. Zde je na místě trpělivě vyčkávat.

Při žádosti o záznam se nalazuji na jedince, kdy mohu (ale není to pravidlem) vidět určité obrazce, události, cítit vjemy, vůně apod. – zkrátka to, co potřeba být viděno/věděno.

Doufám a věřím, že Vám záznamy budou co nejvíce ku prospěchu Vaší osobnosti. Záznamy mají jistý přesah, proto je dobré se na ně podívat s odstupem času několikrát. Někdy i po čase několika týdnů či měsíců v nich najdete to, co jste mohli z počátku přehlédnout. Je to ale tak, že jak zrajeme, vždy se k nám dostanou přesně ty informace, které se k nám dostat mají.

 

Způsob a průběh zpracování vašeho záznamu:

1) Společně zjistíme (případně usměrníme) nejvhodnější otázku – nejlépe telefonicky, přes WhatsApp nebo mailem – cca 20 minut

2) Zobrazení samotného záznamu, který Vám zpracuji v poklidu předem – cca 60 minut

3) Samotný přepis – 2 možnosti:

Záznam (i doprovodné komentáře) si můžete sami zapsat, což pro Vás bude mít větší energetický přínos.  Součástí sezení/hovoru je i konzultace na dané téma (osobní výklad s možností dovysvětlení nejasností), cca 60 minut.

  • cena: 2300,-

Záznam Vám přepíšu sama a pošlu Vám jej např. na e-mail. Pokud si budete přát
se mnou cokoliv ze záznamu zkonzultovat, můžeme si zavolat a společně vše probrat.

  • cena: 2000,-

Akášická energie, která se projevuje je obecně chápána jako láska, světlo, mír, moc, krása, harmonie, radost, síla, řád a rovnováha.

Akášické záznamy – lidem…

Co mám předat dál?

Co mám předat dál?

Že není čeho se bát. Že cesty těžké jsou tyt tam, jen chobotnice chapadly se ještě brání víc, i když ví, že už ani těmi chapadly nezmůže nic. Tak aspoň snaží se ještě co nejvíc uškodit tomu, kdo jest ublížení a utrpení otevřen. Však vy, světelné bytosti, ji víc...

Jaký je vzkaz pro lidstvo na rok 2024?

Jaký je vzkaz pro lidstvo na rok 2024?

Před samotným záznamem vidím: Vidím vykácený les – je zcela holý. Tu v dáli zahlédnu malé světýlko. Jdu k němu. Je to sklíčko, na jehož povrchu ulpívá svit slunečních paprsků. Sklíčko leží vedle maličkého stromečku. Je mladý a má sílu růst. Jen potřebuje trochu...