+420 733 585 090 jina-dimenze@email.cz

Akášické záznamy

Říše neviditelného světa a obsahuje vibrační záznam každé duše a její pouti.

Akášické záznamy (Kronika  Akáša) je říše neviditelného světa a obsahuje vibrační záznam každé duše a její pouti.

Tato vibrační oblast vědomí existuje všude v celém svém rozsahu a je zcela dostupná kdykoliv a kdekoliv. Záznamy jsou tedy prožitkovým polem vědomí, jež obsahuje vše, co si kdy duše v průběhu své existence myslela, co kdy řekla nebo udělala, a zároveň zahrnuje i všechny její budoucí možnosti.

Během procesu vstupu do akášických záznamů přecházíme ze stavu běžného

lidského vědomí do stavu Božského univerzálního vědomí, v němž si ve všech rovinách uvědomujeme svou jednotu s Bohem. Tento stav vědomí nám umožňuje vnímat účinky a vibrace záznamů.

Záznamy slouží tedy lidstvu po celý jeho vývoj tím, že představují zvláštní stav, skrze který můžeme ve zvládnutelné míře přijímat Božské osvícení a začlenit ho do lidské zkušenosti. Díky tomuto začlenění lze říci, že proniknutím do Akáši se nám dostává možnost prožít na letmý okamžik nebe na Zemi.

Z pohledu Kroniky Akáša jsou všechny duše věčné. V tomto smyslu pak uchovává archiv každé duše průběh její existence ve všech životech, kdy existovala v podobách různých lidských bytostí na Zemi a vyvíjela se v čase a prostoru.

Vtělení do lidské podoby se vyskytuje jako určitý projev bezchybné podoby duše.

Cíle zkušenosti v těle je stát se z hmotného hlediska dokonalým Já, jež už existuje v Akáše na úrovni duše. 

Uvědomit si vlastní duchovní podstatu a být schopný ukotvit toto vědomí v hmotě a stát se ideálním Já v pozemské rovině nějakou chvíli trvá – ve skutečnosti mnoho životů. V záznamech lze proto také vidět naše různé inkarnace. V podstatě je tedy Kronika Akáša jak znázorněním dokonalé podstaty v rovině duše, tak přehledem zkušeností jednotlivé duše, která si prochází procesem postupného uvědomování si sama sebe jako duchovní bytosti, jež je svou přirozeností Božská a projevuje se na pozemském hmotném poli působnosti.

Proč se jí říká kronika či záznamy?

Akáša je organizována způsobem, jež nám lidem umožňuje s tímto duchovním zdrojem komunikovat a získat z něj hluboký vhled, vedení a porozumění v rámci pozemského času a prostoru. Aby nám byly záznamy přístupné, jsou utříděny podle našich oficiálních jmen. Tak se k nim bez ohledu na život, ve kterém právě jsme, můžeme dostat, najít si plán čili „záznam“ své konkrétní duše a prozkoumat cestu k jeho realizaci.

Akášické záznamy každé duše existují všude najednou a jsou plně přístupné, nebylo by prospěšné, aby měl člověk neomezený přístup k záznamům duše v průběhu jediného čtení. Získané informace by byly tak obsáhlé a pohlcující, že by jejich rozšifrování bylo téměř nemožné a mohlo by nadělat více škody než užitku.

Každé jméno má příznačnou vibrační kvalitu, takže k otevření využíváme jméno, jež duše používá v aktuálním životě. Vibrace tohoto jména nám pak zpřístupní „soubor záznamů“, který obsahuje informace, jež budou dostupné pro konkrétní čtení.

Akášické záznamy se neustále mění a rozšiřují. Jak se naše duše v průběhu času vyvíjejí, záznamy se upravují, aby odrážely náš růst, a nepřetržitě se upřesňují v souladu s tím, jak se ztotožňujeme se svou dokonalostí a projevujeme ji ve svém pozemském světě. Na záznamy lze tedy pohlížet jako na spojovací článek všech minulých, přítomných a budoucích možností, pravděpodobných vyhlídek a možností. Jejich prostřednictvím můžeme získat pochopení a směr, které nám budou užitečné během procesu, kdy otvíráme své nitro na cestě za ideálním Já ve hmotném světě.

Akášická energie, která se projevuje je obecně chápána jako láska, světlo, mír, moc, krása, harmonie, radost, síla, řád a rovnováha.

Co je potřeba znát pro čtení v záznamech?

 

  • Oficiální jméno člověka
  • Mít souhlas osoby, pro níž je záznam určen
  • Otázku – ideálně začínající slovy CO, PROČ nebo JAKNapř. Proč jsme já a můj partner spolu? Co se máme naučit?, Co nechápu a proč to nechápu? …)

Informace čerpány z knihy: Akášické záznamy – Linda Howe

Nevhodné otázky typu:

 

  • Kdy (čas v záznamech nehraje žádnou roli)
  • Zjišťovací otázky ani otázky, jež vyžadují odpověď ano/ne