Lucie Anabel Hemalová

osobní rozvoj

Komu a jak pomáhám?

Energetické čištění prostor

Energetické čištění firemních prostor na dálku, či formou vykuřování, může mít mnoho pozitivních vlivů jak na firmu, tak na její zaměstnance…   

Akášické záznamy

Neboli Kronika Akáša obsahuje vibrační záznam každé duše a její pouti. Je v ní záznam všeho, co si kdy duše v průběhu své existence myslela, co kdy řekla nebo udělala, a zároveň zahrnuje i všechny její budoucí možnosti…   

Kraniosakrální terapixe

Přes velmi jemné doteky, kterých karniosakrální terapie využívá, aktivuje samoléčebné procesy v jedinci a přispívá nenápadně a přece velmi účinně ke zlepšení celkového tělesného a duševního zdraví. ..   

Dotek léčí

Tato terapie je zaměřena na naše nejmladší členy rodiny, a sice na naše děti. Děti jsou naší budoucností, naší nadějí na všech úrovních hmotného i nehmotného bytí…   

Konzultace nebo jen „vrba“?

Přes velmi jemné doteky, kterých karniosakrální terapie využívá, aktivuje samoléčebné procesy v jedinci a přispívá nenápadně a přece velmi účinně ke zlepšení celkového tělesného a duševního zdraví. ..   

Co Vás sem vede?

• Pocity strachu
• Malé sebevědomí
• Ztráta někoho blízkého
• Život podle někoho jiného

A mnoho jiných negativních programů, které nám byly nastaveny již v mládí či jsme si je nastavili sami tak dokonale a mnohdy ani nemáme potuchy, že je možné žít jinak.

J E D N O D U Š E J I.

Co hledáte?

• Spokojenost se sebou a svým životem
• Pocity vnitřního klidu a naplnění
• Vnitřní sílu a víru v sebe
• Lásku
• Radost
• Štěstí
• Chuť jít vstříc svému životnímu osudu

Tohle a nejen to hledáme každý z nás. Každý z nás chce žít lépe. A k tomu potřebujeme vědět, nejen jaká je naše hodnota, ale potřebujeme i vnitřní sílu proto, abychom si svůj život dovedli tvořit sami. Podle našich snů a představ. Nikoliv podle představ někoho jiného.

 

Co si odnesete?

Mým cílem je pomoci Vám v hledání životních otázek, pomoci Vám najít vlastní cestu k úspěšnému životu.

S Vaší ochotou spolupracovat, společně
• překonáme hranice Vaší mysli
• naučíme se opětovně propojit se sebou samým
• naučíme se nastolit vnitřní rovnováhu
• naučíme se jednoduchosti žití
• můžeme využít proces samoléčení

Naslouchejme svému vnitřnímu hlasu

 

Možná stále hledáme zaručené rady u všech, kteří vypadají, že mají dokonalý život. Přitom jsme to JEN a JEN MY, CO VÍ, CO NÁS DĚLÁ SŤASTNÝMI. Jen si neumíme naslouchat. Já jsem pouze průvodce na Vaší cestě k SOBĚ SAMÉMU. Mohu pomoci, mohu nasměrovat, ale nikdy nezajistím, abyste byli šťastnější, pokud Vy sami opravdu nechcete.

Jednoduché věci jsou opravdu jednoduché a mnohdy velmi účinné.
To jen my sami si děláme věci a život složitější.

Jen MY můžeme pohnout našimi životy.

A to tak, že pohneme sami sebou.

Naučme se nebát chtít něco změnit jen proto, že se jedná o krok do neznáma.

Naučme se překonávat své vlastní hranice.

Udělejme malý krok do neznáma.

Díky tomu rosteme.

Naslouchejme opět své intuici a svému tělu.

Jsou to velice moudří rádci, od kterých jsme se postupem věku odloučili a naučili se spoléhat pouze na naši mysl.

Současné nastavení, které používáme v běžném životě je měnitelné.

Vše je měnitelné a život lze měnit k lepšímu.

Vezměme život do vlastních rukou a vykročme do neznáma.

Možná budeme mile překvapeni, co tam na nás čeká.